Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Tarnobrzegu


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Tarnobrzegu

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Tarnobrzegu

ŚW.BARBARY 1 B
Miejscowość Tarnobrzeg
Kod pocztowy 39-400
Gmina miasto Tarnobrzeg
Powiat Tarnobrzeg
Województwo podkarpackie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Tarnobrzegu

158223655
Regon 29057181200200
Organ prowadzący Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Tarnobrzegu mieści się w miejscowości Tarnobrzeg pod adresem ŚW.BARBARY 1 B. Numer telefonu do technikum to 158223655. Nr fax: 158224972. Szkoła średnia techniczna mieści się na terenie gminy Tarnobrzeg, powiat Tarnobrzeg , województwo podkarpackie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 29057181200200. Instytucja rejestrująca] dla Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Towarzystwa Wiedzy Powszechnej W Tarnobrzegu to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz technikum będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanym zawodem. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

Powiat tarnobrzeg ma zarejestrowane 21 szkoł technicznych, a województwo podkarpackie - 169. Na 1477 uczniów w powiecie przypada 21 innych techników (70,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 214,4 (36234 uczniów na 169 placówek).

Mapa