Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Adres Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Podwale 13
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-252
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego

228317430
Regon 00051236100745
Organ prowadzący zakład Doskonalenia Zawodowego

Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego mieści się w miejscowości Warszawa pod adresem Podwale 13. Numer tel. do szkoły to 228317430. Numer faksu: 226357849. Szkoła średnia o profilu technicznym mieści się na terytorium gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Portal internetowy szkoły średniej o profilu technicznym można znaleźć pod adresem [email protected] Technikum posiada wpis w rejestrze pod numerem 00051236100745. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Technikum Usługowe Zakładu Doskonalenia Zawodowego to miasto na prawach powiatu.

Słuchacz szkoły średniej o profilu technicznym ma obowiązkowo do wyboru dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego umiejętności zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także uzyskanie świadectwa maturalnego po zaliczeniu matury.

Powiat warszawa ma zarejestrowane 87 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 16131 uczniów w powiecie przypada 87 innych szkół średnich technicznych (185,41 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 179,98 (60832 wychowanków na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 4 31,30 % -
matematyka pisemny podstawowy 4 31,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 4 51,30 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 31,30 % 232 (z 238) 232 (z 238) 232 (z 238) 726 (z 778)
matematyka pisemny podstawowy 31,50 % 203 (z 238) 203 (z 238) 203 (z 238) 613 (z 784)
język angielski pisemny podstawowy 51,30 % 197 (z 234) 197 (z 234) 197 (z 234) 512 (z 767)

Mapa