Studium Techniki Teatralnej


Najważniejsze informacje - Studium Techniki Teatralnej

Adres Studium Techniki Teatralnej

Piekarska 5
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 00-264
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Policealna szkoła artystyczna
Uprawnienia publiczna

Telefon Studium Techniki Teatralnej

226387134
Regon 01282595500000
Organ prowadzący Minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego

Studium Techniki Teatralnej znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Piekarska 5. Numer tel. do szkoły to 226387134. Numer fax: 226387134. Szkoła policealna mieści się na terenie gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest minister ds. kultury i dziedzictwa narodowego. Szkoła policealna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 01282595500000.

W 2013 roku całkowita liczba słuchaczy pobierających naukę w placówce to 15, z czego 9 stanowiły uczennice, a 6 to uczniowie. W szkole policealnej jest zatrudnionych łącznie 9 nauczycieli, z czego 3 na pełen etat oraz 6 na pół etatu. Na wychowanka przypada 0,6 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 0,5. Powiat warszawa ma zarejestrowane 125 szkoł policealnych, a województwo mazowieckie - 352. Na 1813 uczniów w powiecie przypada 125 innych szkół policealnych (14,5 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 17,75 (6247 kursantów na 352 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa

szkoła policealna