Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej

Towarowa 4
Miejscowość Końskie
Kod pocztowy 26-200
Gmina Końskie
Powiat konecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej

413722084
Regon 29130786200139
Organ prowadzący Świętokrzyskie Stowarzyszenie na Rz. Akt. i Pom. M

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej znajduje się w miejscowości Końskie pod adresem Towarowa 4. Numer tel. do szkoły to 413722084. Faks: 413722084. ZSZ funkcjonuje na terytorium gminy Końskie, powiat konecki , województwo świętokrzyskie. Organem zarządzającym jest stowarzyszenia. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 29130786200139. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Z Uprawnieniami Szkoły Publicznej to powiat ziemski.

Szkoła o profilu zawodowym realizuje program nauczania w zakresie nauczania ogólnokształcącego oraz zawodowego. W szkole o profilu zawodowym przedmioty ogólne są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technikum, jednak tylko w zakresie podstawowym. Młodzież zdobywa wykształcenie i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w szkołach zawodowych można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym nauka trwa trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje ponad 60% całkowitego czasu przydzielonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia zawodowego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową można ukończyć uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobligatoryjnego egzaminu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu ZSZ edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, lub uzupełniać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat konecki ma zarejestrowane 5 szkoł zawodowych, a województwo świętokrzyskie - 79. Na 245 uczniów w powiecie przypada 5 innych szkół zawodowych (49 na placówkę), a średnia w województwie to 68,11 (5381 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 79 placówek).

Mapa