Gimnazjum Nr 2 W Końskich


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2 W Końskich

Adres Gimnazjum Nr 2 W Końskich

PARTYZANTÓW 9
Miejscowość Końskie
Kod pocztowy 26-200
Gmina Końskie
Powiat konecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2 W Końskich

413722815
Strona
Regon 29110342100000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 W Końskich mieści się w miejscowości Końskie pod adresem PARTYZANTÓW 9. Numer telefonu do szkoły to 413722815. Numer faksu: 413750440. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Końskie, powiat konecki , województwo świętokrzyskie. Organem nadzorującym jest gmina. Witrynę internetową jednostki gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.gim2-konskie.win.pl. Placówka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 29110342100000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w formie odpowiedniego zaświadczenia gimnazjaliści otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita ilość uczniów pobierających naukę w placówce to 341, z czego 156 to dziewczynki, a 185 stanowili uczniowie. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 40 nauczycieli, z czego 31 na pełen etat oraz 9 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 3,44. Powiat konecki ma zarejestrowane 15 gimnazjów, a województwo świętokrzyskie - 256. Na 2555 uczniów w powiecie przypada 15 innych jednostek gimnazjalnych (170,33 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 149,77 (38341 gimnazjalistów na 256 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Końskie: 14
  • w gminie Końskie: 19
  • powiat konecki: 43
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa