Zasadnicza Szkoła Zawodowa


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Mroczków Gościnny 8
Miejscowość Mroczków Gościnny
Kod pocztowy 26-300
Gmina Opoczno
Powiat opoczyński
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkoła Zawodowa

447361468
Strona
Regon 59214743400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa znajduje się w miejscowości Mroczków Gościnny pod adresem Mroczków Gościnny 8. Nr tel. do szkoły to 447361468. Numer fax: 447361468. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się na obszarze gminy Opoczno, powiat opoczyński , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Portal internetowy szkoły o profilu zawodowym można znaleźć pod adresem www.zsr-mroczkow.prv.pl. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 59214743400000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólnokształcące są nauczane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Słuchacz zyskuje edukację i kompetencje praktyczne na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole o profilu zawodowym kształcenia zajmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez ucznia. W ZSZ największy nacisk kładzie się na praktykę zawodową. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Nauka zawodu ma miejsce u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się otrzymując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający kompetencje zawodowe, o ile kursant przystąpi do nieobowiązkowego egzaminu zawodowego, zdawanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu zasadniczej szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, a także podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat opoczyński ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 383 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (47,88 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa