Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Adres Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Sienkiewicza 25
Miejscowość Sosnowiec
Kod pocztowy 41-200
Gmina miasto Sosnowiec
Powiat Sosnowiec
Województwo śląskie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

322664905
Regon 00051253301807
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego

Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach mieści się w miejscowości Sosnowiec pod adresem Sienkiewicza 25. Telefon do szkoły to 322664905. Nr fax: 322664905. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na terenie gminy Sosnowiec, powiat Sosnowiec , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest stowarzyszenia. Zasadnicza szkoła zawodowa znajduje się w rejestrze pod numerem 00051253301807. Organ rejestracyjny dla Niepubliczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to miasto na prawach powiatu.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W zasadniczej szkole zawodowej przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w liceum ogólnokształcącym i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można nabywać umiejętności praktyczne w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W zależności od zawodu liczba umiejętności praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez praktykanta. W szkole o profilu zawodowym główny nacisk kładzie się na naukę zawodu. Stąd w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje minimum 60% całego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie umiejętności praktycznych ma miejsce u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. ZSZ można ukończyć uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom poświadczający umiejętności praktyczne, o ile słuchacz przystąpi do dobrowolnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podnosić swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat sosnowiec ma zarejestrowane 12 szkoł zawodowych, a województwo śląskie - 246. Na 746 uczniów w powiecie przypada 12 innych szkół zawodowych (62,17 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 85,43 (21017 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 246 placówek).

Mapa