Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach


Najważniejsze informacje - Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Adres Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

Sienkiewicza 25
Miejscowość Sosnowiec
Kod pocztowy 41-200
Gmina miasto Sosnowiec
Powiat Sosnowiec
Województwo śląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach

322664905
Strona
Regon 00051253301591
Organ prowadzący Zakład Doskonalenia Zawodowego

Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach znajduje się w miejscowości Sosnowiec pod adresem Sienkiewicza 25. Telefon do gimnazjum to 322664905. Numer faksu: 322664905. Gimnazjum działa na terytorium gminy Sosnowiec, powiat Sosnowiec , województwo śląskie. Organem prowadzącym jest stowarzyszenia. Stronę internetową gimnazjum można znaleźć pod adresem www.zdz.katowice.pl. Szkoła gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 00051253301591. Instytucja rejestracyjna dla Niepubliczne Gimnazjum Dla Dorosłych W Sosnowcu Zakładu Doskonalenia Zawodowego W Katowicach to gmina.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Wyniki egzaminu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia wychowankowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat sosnowiec ma zarejestrowane 34 gimnazja, a województwo śląskie - 798. Na 4589 uczniów w powiecie przypada 34 innych jednostek gimnazjalnych (134,97 na placówkę), a średnia w województwie to 157,06 (125334 gimnazjalistów na 798 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2008-17.570.280.28
2009-23.2-2.01-2.01
2010-20.19-0.05-0.05
2011-21.34-1.36-1.36
Rok Szkoła Gmina Powiat
2008-17.71-0.41-0.41
2009-16.17-1.06-1.06
2010-22.54-1.04-1.04
2011-18.59-0.98-0.98

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa