Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15

Stefan Kopciński 5/11
Miejscowość Łódź
Kod pocztowy 90-242
Gmina miasto Łódź
Powiat Łódź
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 47259103000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 15 znajduje się w miejscowości Łódź pod adresem Stefan Kopciński 5/11. Szkoła zawodowa działa na terenie gminy Łódź, powiat Łódź , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Szkoła o profilu zawodowym widnieje w rejestrze pod numerem 47259103000000.

ZSZ realizuje program nauki w zakresie kształcenia ogólnego oraz zawodowego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są nauczane tak jak w liceum i technicznej szkole ponadgimnazjalnej, ale wyłącznie w obszarze podstawowym. Słuchacz zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja zajmuje trzy lata. W obrębie zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na edukację zawodową. W związku z tym w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przeznaczonego na kształcenie zawodowe. Zdobywanie kwalifikacji zawodowych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w ramach warsztatów szkolnych. Szkołę zawodową kończy się uzyskując jedynie świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom dokumentujący kwalifikacje praktyczne, o ile uczeń przystąpi do nieobligatoryjnego testu praktycznego, zaliczanego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły zawodowej naukę można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole technicznej, jak również podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat łódź ma zarejestrowane 21 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 1784 uczniów w powiecie przypada 21 innych szkół zawodowych (84,95 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa