Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 2 W Zgierzu


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 2 W Zgierzu

Patron Jan Pawel II

Adres Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 2 W Zgierzu

Pl.Kilińskiego 8
Miejscowość Zgierz
Kod pocztowy 95-100
Gmina miasto Zgierz
Powiat zgierski
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 2 W Zgierzu

427190866
Regon 47306256900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkola Zawodowa Nr 2 W Zgierzu mieści się w miejscowości Zgierz pod adresem Pl.Kilińskiego 8. Numer tel. do szkoły to 427190866. Faks: 427190866. ZSZ mieści się na terenie gminy Zgierz, powiat zgierski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Szkoła o profilu zawodowym posiada wpis w rejestrze pod numerem 47306256900000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i praktycznego. W szkoła zawodowej przedmioty ogólne są realizowane tak jak w liceum i szkole średniej technicznej, ale tylko w obszarze podstawowym. Słuchacz zdobywa edukację i kwalifikacje na poziomie podstawowym z obszaru wszystkich przedmiotów ogólnokształcących. Od 1 września 2012 w ZSZ można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w szkole zawodowej kształcenia obejmuje trzy lata. Zależnie od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech umiejętności praktycznych do zdobycia przez słuchacza. W zasadniczej szkole zawodowej szczególny nacisk położono na kształcenie praktyczne. Dlatego też w ciągu trzech lat nauki, praktyka obejmuje więcej niż 60% całkowitego czasu przypisanego na praktykę zawodową. Zdobywanie umiejętności praktycznych odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Zasadniczą szkołę zawodową kończy się zdobywając tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom poświadczający kwalifikacje zawodowe, o ile słuchacz podejdzie do nieobowiązkowego testu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po skończeniu szkoły o profilu zawodowym kształcenie można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje kompetencje zawodowe na dodatkowych kursach zawodowych.

W 2013 roku ogólna liczba kursantów uczących się w placówce to 185, z czego 41 to słuchaczki, a 144 stanowili uczniowie. Powiat zgierski ma zarejestrowane 8 szkoł zawodowych, a województwo łódzkie - 116. Na 414 uczniów w powiecie przypada 8 innych szkół zawodowych (51,75 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa