Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Brzezinach


Najważniejsze informacje - Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Brzezinach

Adres Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Brzezinach

Konstytucji 3 Maja 5
Miejscowość Brzeziny
Kod pocztowy 95-060
Gmina miasto Brzeziny
Powiat brzeziński
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna
Regon 47284789000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Brzezinach mieści się w miejscowości Brzeziny pod adresem Konstytucji 3 Maja 5. Szkoła o profilu zawodowym ma lokalizację na terenie gminy Brzeziny, powiat brzeziński , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Szkoła zawodowa posiada wpis w rejestrze pod numerem 47284789000000.

Szkoła zawodowa realizuje program nauki w zakresie nauczania ogólnokształcącego i zawodowego. W ZSZ przedmioty ogólnokształcące są realizowane podobnie jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, lecz tylko w obszarze podstawowym. Kursant zdobywa edukację i umiejętności na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można uczyć się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w zasadniczej szkole zawodowej edukacja trwa trzy lata. W ramach zawodu liczba kompetencji praktycznych jest różna, co oznacza, że poszczególny zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kwalifikacji do uzyskania przez praktykanta. W szkole zawodowej główny nacisk kładzie się na kształcenie zawodowe. Dlatego też w ciągu trzech lat zdobywania wiedzy, praktyka obejmuje min. 60% łącznego czasu przydzielonego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w centrach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się otrzymując tylko świadectwo jej ukończenia, jak również dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile uczeń podejdzie do nieobowiązkowego sprawdzaniu praktycznego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po ukończeniu szkoły zawodowej edukację można kontynuować w liceum (uzupełniającym, nauka trwa dwa lata) lub w trzyletniej uzupełniającej szkole o profilu technicznym, a także podwyższać swoje kwalifikacje praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat brzeziński ma zarejestrowane 1 szkółę zawodową, a województwo łódzkie - 116. Na 0 uczniów w powiecie przypada 1 innych szkół zawodowych (0 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów w wieku ponadgimnazjalnym na 116 placówek).

Mapa