Przedszkole Samorządowe W Strykowie


Najważniejsze informacje - Przedszkole Samorządowe W Strykowie

Adres Przedszkole Samorządowe W Strykowie

Jana Pawła II 7
Miejscowość Stryków
Kod pocztowy 95-010
Gmina Stryków
Powiat zgierski
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Samorządowe W Strykowie

427198087
Regon 47132849000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Samorządowe W Strykowie znajduje się w miejscowości Stryków pod adresem Jana Pawła II 7. Telefon do przedszkola to 427198087. Numer faksu: 427198087. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Stryków, powiat zgierski , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest gmina. Przedszkole widnieje w rejestrze pod numerem 47132849000000.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały kształcenia przedszkolnego gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczących się w placówce wynosiła 75, z czego 31 stanowiły dziewczynki, a 44 to chłopcy. W przedszkolu jest zatrudnionych łącznie 10 nauczycieli, z czego 6 na cały etat oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,13 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu to 1,5. Powiat zgierski ma zarejestrowane 45 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 3364 uczniów w powiecie przypada 45 innych przedszkoli (74,76 na placówkę), a średnia w województwie to 75,95 (50510 dzieci w wieku przedszkolnym na 665 placówek).

Pod kątem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Stryków: 2
  • w gminie Stryków: 5
  • powiat zgierski: 60
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa