Miejskie Przedszkole Nr 6


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 6

Adres Miejskie Przedszkole Nr 6

Kazimierza Pijanowskiego 3
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06-400
Gmina miasto Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 6

236724940
Regon 13000411200000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 6 znajduje się w miejscowości Ciechanów pod adresem Kazimierza Pijanowskiego 3. Nr tel. do przedszkola to 236724940. Nr fax: 236724940. Jednostka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 13000411200000.

Do jednostek przedszkolnych chodzą dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i uruchamia się je w miejscach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających edukację w placówce była równa 132, z czego 61 to dziewczynki, a 71 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 14 nauczycieli, z czego 12 w pełnym wymiarze godzin oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających na pół etatu to 6. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1222 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (58,19 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ciechanów: 17
  • w gminie Ciechanów: 17
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa