Szkoła Podstawowa Nr 4


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 4

Patron 21 Warszawski Pułk Piechoty "Dzieci Warszawy"

Adres Szkoła Podstawowa Nr 4

Płońska 143
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06-400
Gmina miasto Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 4

236725487
Strona
Regon 00069276500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 4 mieści się w miejscowości Ciechanów pod adresem Płońska 143. Telefon do szkoły to 236725487. Numer faksu: 236725487. Placówka edukacyjna ma lokalizację na obszarze gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Serwis www jednostki szkolnej można odwiedzić pod adresem www.sp4.nets.pl. Placówka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00069276500000.

Szkoła Podstawowa Nr 4 rekrutuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest obowiązkiem i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z kolejnej fazy, czyli klas IV do VI. Uczniowie klas szóstych mają obowiązek przystąpienia do ogólnokrajowego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat szkolny w szkole podstawowej ma format A4 i znajduje się na niebieskim giloszu. Po ukończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują edukację w gimnazjach.

W 2013 roku ogólna ilość dzieci uczęszczających na lekcje w placówce była równa 588, z czego 296 to uczennice, a 292 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 47 nauczycieli, z czego 39 na cały etat oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego ucznia przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,88. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6013 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (187,91 na placówkę), a średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ciechanów: 17
  • w gminie Ciechanów: 17
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa