Miejskie Przedszkole Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi

Adres Miejskie Przedszkole Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi

Sierakowskiego 21
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06-400
Gmina miasto Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi

236725455
Regon 13000416400000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr 4 Z Oddziałami Integracyjnymi znajduje się w miejscowości Ciechanów pod adresem Sierakowskiego 21. Numer telefonu do przedszkola to 236725455. Nr faksu: 236725455. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Przedszkole znajduje się w rejestrze pod numerem 13000416400000.

Do przedszkola uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli działają też oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przygotowane są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach oddalonych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów pobierających edukację w placówce wynosiła 88, z czego 35 stanowiły dziewczynki, a 53 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 na pełen etat oraz 3 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających zatrudnionych na pół etatu to 4,33. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1222 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (58,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod kątem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ciechanów: 17
  • w gminie Ciechanów: 17
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa