Technikum Nr 4 W Ciechanowie


Najważniejsze informacje - Technikum Nr 4 W Ciechanowie

Adres Technikum Nr 4 W Ciechanowie

Kopernika 7
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06-400
Gmina miasto Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna
Regon 13091571800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum Nr 4 W Ciechanowie mieści się w miejscowości Ciechanów pod adresem Kopernika 7. Szkoła średnia techniczna znajduje się na terytorium gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 13091571800000.

Uczeń szkoły średniej technicznej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość uzyskania świadectwa potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie matury po zdaniu matury.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 181, z czego 51 to słuchaczki, a 130 stanowili słuchacze. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 10 szkoł technicznych, a województwo mazowieckie - 338. Na 1228 uczniów w powiecie przypada 10 innych techników (122,8 na placówkę), a średnia w województwie to 179,98 (60832 uczniów na 338 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 20 30,30 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 1 32,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 7 35,40 % -
język polski pisemny podstawowy 20 45,50 % -
język angielski pisemny podstawowy 12 60,10 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 30,30 % 13 (z 18) 13 (z 18) 16 (z 21) 629 (z 784)
język rosyjski pisemny podstawowy 32,00 % 14 (z 15) 14 (z 15) 17 (z 18) 355 (z 395)
język niemiecki pisemny podstawowy 35,40 % 12 (z 16) 12 (z 16) 13 (z 18) 301 (z 368)
język polski pisemny podstawowy 45,50 % 10 (z 18) 10 (z 18) 13 (z 21) 461 (z 778)
język angielski pisemny podstawowy 60,10 % 5 (z 18) 5 (z 18) 5 (z 21) 364 (z 767)

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr