Liceum Profilowane


Najważniejsze informacje - Liceum Profilowane

Adres Liceum Profilowane

Kopernika 7
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06-400
Gmina miasto Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Liceum profilowane
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Profilowane

236722506
Regon 13096864300000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Profilowane mieści się w miejscowości Ciechanów pod adresem Kopernika 7. Numer tel. do szkoły to 236722506. Nr faksu: 236728171. Liceum znajduje się na obszarze gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Liceum znajduje się w rejestrze pod numerem 13096864300000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mogą wybierać pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do gimnazjalnego sprawdzianu umiejętności. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, gdzie wybrane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, licealista może kształcić się w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość licealistów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 57, z czego 32 to uczennice, a 25 stanowili wychowankowie. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 25 liceów, a województwo mazowieckie - 793. Na 2115 uczniów w powiecie przypada 25 innych licealnych szkół średnich (84,6 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 121,96 (96715 wychowanków w wieku licealnym na 793 placówek).

Mapa

liceum