Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Wł. Broniewskiego W Ciechanowie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Wł. Broniewskiego W Ciechanowie

Patron Władysław Broniewski

Adres Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Wł. Broniewskiego W Ciechanowie

Broniewskiego 1
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06-400
Gmina miasto Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Wł. Broniewskiego W Ciechanowie

236738619
Strona
Regon 00113414500000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Wł. Broniewskiego W Ciechanowie mieści się w miejscowości Ciechanów pod adresem Broniewskiego 1. Numer tel. do szkoły podstawowej to 236738619. Fax: 236738619. Placówka edukacyjna mieści się na terytorium gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę www szkoły podstawowej znajdziemy pod adresem http://sp5ciechanow.net.pl. Szkoła podstawowa figuruje w rejestrze pod numerem 00113414500000.

Szkoła Podstawowa Nr 5 Im. Wł. Broniewskiego W Ciechanowie przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Edukacja podstawowa w kraju jest nakazana przepisami i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnokrajowego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczących się w placówce to 679, z czego 323 stanowiły dziewczynki, a 356 to chłopcy. W szkole podstawowej pracuje łącznie 54 nauczycieli, z czego 44 na cały etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jedno dziecko przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu wynosi 4,4. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 32 szkoły podstawowe, a województwo mazowieckie - 1700. Na 6013 uczniów w powiecie przypada 32 innych szkół podstawowych (187,91 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 dzieci w wieku szkolnym na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ciechanów: 17
  • w gminie Ciechanów: 17
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa