Miejskie Przedszkole Nr8


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszkole Nr8

Adres Miejskie Przedszkole Nr8

Graniczna 41D
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06-400
Gmina miasto Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszkole Nr8

236734003
Regon 13000414100000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszkole Nr8 znajduje się w miejscowości Ciechanów pod adresem Graniczna 41D. Nr tel. do przedszkola to 236734003. Faks: 236734003. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 13000414100000.

Do przedszkola chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i tworzy się je w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba dzieci uczęszczających na lekcje w placówce to 101, z czego 46 to dziewczynki, a 55 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego przedszkolaka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1222 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (58,19 na placówkę), a średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ciechanów: 17
  • w gminie Ciechanów: 17
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa