Miejskie Przedszszkole Nr 5 W Ciechanowie


Najważniejsze informacje - Miejskie Przedszszkole Nr 5 W Ciechanowie

Adres Miejskie Przedszszkole Nr 5 W Ciechanowie

Gwardii Ludowej 12
Miejscowość Ciechanów
Kod pocztowy 06-413
Gmina miasto Ciechanów
Powiat ciechanowski
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Miejskie Przedszszkole Nr 5 W Ciechanowie

236723888
Strona
Regon 13000417000000
Organ prowadzący Gmina

Miejskie Przedszszkole Nr 5 W Ciechanowie znajduje się w miejscowości Ciechanów pod adresem Gwardii Ludowej 12. Numer tel. do przedszkola to 236723888. Numer faksu: 236723888. Jednostka przedszkolna mieści się na obszarze gminy Ciechanów, powiat ciechanowski , województwo mazowieckie. Organem nadzorującym jest gmina. Portal internetowy przedszkola znajdziemy pod adresem przedszkole5ciech.republika.pl. Jednostka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 13000417000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli działają także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 124, z czego 55 stanowiły uczennice, a 69 stanowili chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 10 na pełen etat oraz 2 na pół etatu. Na jedno dziecko przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek pedagogów pracujących na pełen etat do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 5. Powiat ciechanowski ma zarejestrowane 21 przedszkoli, a województwo mazowieckie - 1786. Na 1222 uczniów w powiecie przypada 21 innych przedszkoli (58,19 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 przedszkolaków na 1786 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następującym miejscu:

  • w mieście Ciechanów: 17
  • w gminie Ciechanów: 17
  • powiat ciechanowski: 49
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa