Szkoła Podstawowa Nr 8


Informacje ogólne

Patron Maria Dąbrowska
Adres Plonowa 3
Miejscowość Gliwice
Kod pocztowy 44-141
Gmina miasto Gliwice
Powiat Gliwice
Województwo śląskie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna
Telefon 322329324
Fax 322329589
Strona
Regon 00072164000000
Organ prowadzący Gmina
Całkowita liczba uczniów 197
Liczba uczennic 101
Liczba uczniów 96
Całkowita liczba nauczycieli 23
Nauczyciele - pełen etat 9
Nauczyciele - pół etatu 14

Szkoła Podstawowa Nr 8 znajduje się w miejscowości Gliwice pod adresem Plonowa 3. Nr tel. do szkoły to 322329324. Faks: 322329589. Instytucja edukacyjna funkcjonuje na obszarze gminy Gliwice, powiat Gliwice , województwo śląskie. Organem nadzorującym jest gmina. Stronę internetową szkoły podstawowej można odwiedzić pod adresem www.sp8gliwice.pl. Instytucja edukacyjna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 00072164000000.

Szkoła Podstawowa Nr 8 przyjmuje dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w kraju jest przymusowa i składa się z edukacji wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego poziomu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych muszą przystąpić do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo szkolne w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po ukończeniu edukacji podstawowej dziewczynki i chłopcy kontynuują kształcenie w gimnazjach.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 197, z czego 101 stanowiły dziewczynki, a 96 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 23 nauczycieli, z czego 9 w pełnym wymiarze godzin oraz 14 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających na pół etatu wynosi 0,64. Powiat gliwice ma zarejestrowane 33 szkoły podstawowe, a województwo śląskie - 1242. Na 9107 uczniów w powiecie przypada 33 innych szkół podstawowych (275,97 na placówkę), a średnia w województwie to 196,65 (244243 dzieci w wieku szkolnym na 1242 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Gliwice: 57
  • w gminie Gliwice: 57
  • powiat Gliwice: 57
  • województwo śląskie: 2020

Mapa