Technikum


Najważniejsze informacje - Technikum

Adres Technikum

Kopernika 13
Miejscowość Skawina
Kod pocztowy 32-050
Gmina Skawina
Powiat krakowski
Województwo małopolskie
Typ Technikum
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum

122761522
Regon 12004622000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Technikum znajduje się w miejscowości Skawina pod adresem Kopernika 13. Numer telefonu do szkoły to 122761522. Numer fax: 122763451. Technikum działa na terenie gminy Skawina, powiat krakowski , województwo małopolskie. Organem prowadzącym jest powiat ziemski. Stronę internetową technikum można znaleźć pod adresem zste.home.pl. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 12004622000000.

Wychowanek technicznej szkoły ponadgimnazjalnej musi wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kwalifikacjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum daje możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego kompetencje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, jak również zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku łączna ilość słuchaczy uczęszczających na lekcje w placówce to 371, z czego 151 to kursantki, a 220 stanowili słuchacze. Powiat krakowski ma zarejestrowane 7 szkoł technicznych, a województwo małopolskie - 246. Na 1034 uczniów w powiecie przypada 7 innych szkół średnich o profilu technicznym (147,71 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 204,66 (50347 słuchaczy na 246 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki ustny podstawowy 4 22,50 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 4 35,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 45 47,90 % 67,00 %
język angielski ustny podstawowy 42 49,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 42 59,70 % -
język polski pisemny podstawowy 45 52,80 % 67,00 %
język polski ustny podstawowy 45 72,80 % 67,00 %

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki ustny podstawowy 22,50 % 2 (z 3) 2 (z 3) 6 (z 7) 274 (z 281)
język niemiecki pisemny podstawowy 35,80 % 2 (z 3) 2 (z 3) 5 (z 7) 253 (z 281)
matematyka pisemny podstawowy 47,90 % 3 (z 6) 3 (z 6) 8 (z 21) 208 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 49,40 % 4 (z 6) 4 (z 6) 12 (z 21) 344 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 59,70 % 3 (z 6) 3 (z 6) 6 (z 21) 229 (z 440)
język polski pisemny podstawowy 52,80 % 3 (z 6) 3 (z 6) 13 (z 21) 221 (z 448)
język polski ustny podstawowy 72,80 % 5 (z 6) 5 (z 6) 8 (z 21) 146 (z 448)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa

technikum photo: TulanePR via Flickr