Liceum Ogólnokształcące W Bieczu


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące W Bieczu

Patron Stanisław Wyspiański

Adres Liceum Ogólnokształcące W Bieczu

Tysiąclecia 2
Miejscowość Biecz
Kod pocztowy 38-340
Gmina Biecz
Powiat gorlicki
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące W Bieczu

134471045
Strona
Regon 49283730800000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące W Bieczu mieści się w miejscowości Biecz pod adresem Tysiąclecia 2. Nr tel. do szkoły to 134471045. Faks: 134471045. Liceum mieści się na terytorium gminy Biecz, powiat gorlicki , województwo małopolskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.lobiecz.pl. Szkoła licealna figuruje w rejestrze pod numerem 49283730800000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy uprzednio ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją również klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu liceum, licealista może podjąć naukę w szkole policealnej lub na uczelni wyższej (wymagany jest zdany egzamin maturalny). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków pobierających naukę w placówce była równa 320, z czego 191 stanowiły licealistki, a 129 to uczniowie. W liceum pracuje łącznie 28 nauczycieli, z czego 18 na cały etat oraz 10 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego licealistę przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 1,8. Powiat gorlicki ma zarejestrowane 9 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 1679 uczniów w powiecie przypada 9 innych liceów (186,56 na placówkę), a średnia w województwie to 115,67 (54944 wychowanków w wieku licealnym na 475 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Biecz: 2
  • w gminie Biecz: 6
  • powiat gorlicki: 57
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 121 62,20 % 95,00 %
język polski ustny podstawowy 121 70,00 % 95,00 %
matematyka pisemny podstawowy 121 69,00 % 95,00 %
język niemiecki pisemny podstawowy 15 70,90 % -
język niemiecki ustny podstawowy 15 80,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 106 78,00 % -
język angielski ustny podstawowy 106 79,20 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 62,20 % 1 (z 3) 1 (z 3) 6 (z 17) 78 (z 448)
język polski ustny podstawowy 70,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 12 (z 17) 182 (z 448)
matematyka pisemny podstawowy 69,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 2 (z 17) 67 (z 448)
język niemiecki pisemny podstawowy 70,90 % 1 (z 2) 1 (z 2) 2 (z 13) 60 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 80,90 % 1 (z 2) 1 (z 2) 1 (z 13) 46 (z 281)
język angielski pisemny podstawowy 78,00 % 1 (z 3) 1 (z 3) 2 (z 17) 74 (z 440)
język angielski ustny podstawowy 79,20 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 17) 48 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa