Liceum Ogólnokształcące


Najważniejsze informacje - Liceum Ogólnokształcące

Patron Artur Grottger

Adres Liceum Ogólnokształcące

Rynek 4
Miejscowość Grybów
Kod pocztowy 33-330
Gmina miasto Grybów
Powiat nowosądecki
Województwo małopolskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Liceum Ogólnokształcące

184450324
Strona
Regon 00020523900000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Liceum Ogólnokształcące znajduje się w miejscowości Grybów pod adresem Rynek 4. Nr tel. do szkoły to 184450324. Numer faksu: 184450324. Szkoła licealna mieści się na obszarze gminy Grybów, powiat nowosądecki , województwo małopolskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www liceum odwiedzimy pod adresem www.logrybow.pl. Liceum figuruje w rejestrze pod numerem 00020523900000.

Uczniowie po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby rozpocząć kształcenie w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Powstały też klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty nauczane są w języku obcym. Uczniowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku ogólna liczba licealistów uczących się w placówce to 350, z czego 214 to uczennice, a 136 stanowili uczniowie. W liceum jest zatrudnionych łącznie 32 nauczycieli, z czego 25 na pełen etat oraz 7 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3,57. Powiat nowosądecki ma zarejestrowane 10 liceów, a województwo małopolskie - 475. Na 1585 uczniów w powiecie przypada 10 innych szkół licealnych (158,5 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 115,67 (54944 wychowanków w wieku licealnym na 475 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Grybów: 5
  • w gminie Grybów: 5
  • powiat nowosądecki: 116
  • województwo małopolskie: 1603

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język niemiecki pisemny podstawowy 3 58,00 % -
język niemiecki ustny podstawowy 3 81,10 % -
język polski pisemny podstawowy 113 62,30 % 98,00 %
język polski ustny podstawowy 113 71,40 % 98,00 %
matematyka pisemny podstawowy 113 71,70 % 98,00 %
język angielski ustny podstawowy 110 74,90 % -
język angielski pisemny podstawowy 110 78,40 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język niemiecki pisemny podstawowy 58,00 % 1 (z 4) 1 (z 4) 2 (z 13) 109 (z 281)
język niemiecki ustny podstawowy 81,10 % 1 (z 4) 1 (z 4) 2 (z 13) 44 (z 281)
język polski pisemny podstawowy 62,30 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 15) 77 (z 448)
język polski ustny podstawowy 71,40 % 1 (z 4) 1 (z 4) 7 (z 15) 165 (z 448)
matematyka pisemny podstawowy 71,70 % 1 (z 4) 1 (z 4) 1 (z 15) 53 (z 448)
język angielski ustny podstawowy 74,90 % 1 (z 3) 1 (z 3) 2 (z 14) 75 (z 440)
język angielski pisemny podstawowy 78,40 % 1 (z 3) 1 (z 3) 1 (z 14) 72 (z 440)

Wykresy zdawalności z poszczególnych przedmiotu w 2013 roku

Mapa