I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych


Najważniejsze informacje - I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Patron im Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

Augustyńskiego 1
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-819
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych

583014208
Strona
Regon 22074480700000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

I Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Augustyńskiego 1. Nr tel. do liceum to 583014208. Nr fax: 583014208. Liceum mieści się na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www szkoły licealnej można odwiedzić pod adresem www.cku.gda.pl. Szkoła licealna widnieje w rejestrze pod numerem 22074480700000.

Wychowankowie gimnazjum po zakończeniu edukacji w trzyletnim gimnazjum mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają kształcenie z przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość waha się od 0 do 4 przedmiotów). Istnieją także klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek ma możliwość podjęcia nauki w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagana jest zdana matura). Wychowanek, który ukończy liceum ogólnokształcące, ma wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów pobierających naukę w placówce była równa 890, z czego 416 to wychowanki, a 474 stanowili wychowankowie. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 73 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 8379 uczniów w powiecie przypada 73 innych placówek licealnych (114,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 100,74 (34856 licealistów na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
matematyka pisemny podstawowy 86 31,40 % -
język angielski ustny podstawowy 44,00 % -
język angielski pisemny podstawowy 58,70 % -
język polski pisemny podstawowy 86 44,40 % -
język polski ustny podstawowy 86 60,20 % -
język niemiecki ustny podstawowy 83,00 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 89,00 % -
język rosyjski ustny podstawowy 64,80 % -
język rosyjski pisemny podstawowy 62,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
matematyka pisemny podstawowy 31,40 % 55 (z 79) 55 (z 79) 55 (z 79) 254 (z 367)
język angielski ustny podstawowy 44,00 % 68 (z 78) 69 (z 78) 70 (z 78) 322 (z 352)
język angielski pisemny podstawowy 58,70 % 69 (z 78) 69 (z 78) 69 (z 78) 297 (z 356)
język polski pisemny podstawowy 44,40 % 68 (z 79) 68 (z 79) 68 (z 79) 306 (z 366)
język polski ustny podstawowy 60,20 % 64 (z 79) 64 (z 79) 64 (z 79) 331 (z 365)
język niemiecki ustny podstawowy 83,00 % 18 (z 34) 18 (z 34) 18 (z 34) 106 (z 220)
język niemiecki pisemny podstawowy 89,00 % 15 (z 33) 15 (z 33) 15 (z 33) 69 (z 218)
język rosyjski ustny podstawowy 64,80 % 14 (z 23) 14 (z 23) 14 (z 23) 38 (z 82)
język rosyjski pisemny podstawowy 62,70 % 13 (z 24) 13 (z 24) 13 (z 24) 38 (z 82)

Mapa