Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1


Najważniejsze informacje - Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1

Patron im Marszałka Józefa Piłsudskiego

Adres Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1

Augustyńskiego 1
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-819
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Uprawnienia publiczna

Telefon Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1

583014208
Strona
Regon 19295196000000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Technikum Uzupełniające Dla Dorosłych Nr 1 mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Augustyńskiego 1. Nr tel. do szkoły to 583014208. Numer faksu: 583014208. Techniczna szkoła ponadgimnazjalna znajduje się na obszarze gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest miasto na prawach powiatu. Stronę internetową technikum można odwiedzić pod adresem www.cku.gda.pl. Szkoła średnia techniczna posiada wpis w rejestrze pod numerem 19295196000000.

Uczeń technicznej szkoły ponadgimnazjalnej będzie musiał wybrać dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym, które wiążą się ze zdobywanymi kompetencjami zawodowymi. Jednym z tych przedmiotów musi być: matematyka, biologia, geografia, fizyka lub chemia. Przedmioty na poziomie podstawowym są wykładane w klasach I i II. Ukończenie czteroletniego technikum umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu stosownego egzaminu zawodowego, a także zdobycie świadectwa maturalnego po zdaniu egzaminu dojrzałości.

W 2013 roku całkowita ilość słuchaczy pobierających edukację w placówce wynosiła 130, z czego 6 stanowiły kursantki, a 124 to uczniowie. Powiat gdańsk ma zarejestrowane 26 szkoł technicznych, a województwo pomorskie - 150. Na 5718 uczniów w powiecie przypada 26 innych szkół średnich o profilu technicznym (219,92 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 208,22 (31233 wychowanków na 150 placówek).

Mapa