"profesja" Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Gdańsku


Najważniejsze informacje - "Profesja" Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Gdańsku

Adres "Profesja" Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Gdańsku

Targ Drzewny 3/7
Miejscowość Gdańsk
Kod pocztowy 80-886
Gmina miasto Gdańsk
Powiat Gdańsk
Województwo pomorskie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon "Profesja" Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Gdańsku

583084760
Regon 47296728001668
Organ prowadzący Profesja Centrum Kształcenia Kadr sp. zo.o

"profesja" Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Gdańsku mieści się w miejscowości Gdańsk pod adresem Targ Drzewny 3/7. Telefon do szkoły to 583084760. Nr faksu: 583053520. Szkoła licealna ma lokalizację na terytorium gminy Gdańsk, powiat Gdańsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest spółka prawa handlowego. Serwis www liceum odwiedzimy pod adresem www.profesja.edu.pl. Szkoła licealna znajduje się w rejestrze pod numerem 47296728001668. Jednostka rejestracyjna dla "profesja" Liceum Ogólnokształcące Dla Dorosłych W Gdańsku to miasto na prawach powiatu.

Gimnazjaliści po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

By kształcić się w liceum ogólnokształcącym, należy wcześniej ukończyć gimnazjum i przystąpić do egzaminu gimnazjalnego. Obecnie profile w liceach ogólnokształcących umożliwiają naukę przedmiotów na poziomie rozszerzonym (ilość może wynosić od 0 do 4 przedmiotów). Są też klasy dwujęzyczne, w których dane przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mogą przystąpić do dwujęzycznego egzaminu dojrzałości. Po ukończeniu szkoły, wychowanek może podjąć naukę w szkole policealnej lub w szkole wyższej (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Uczeń, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie miał wykształcenie średnie.

Powiat gdańsk ma zarejestrowane 73 licea, a województwo pomorskie - 346. Na 8379 uczniów w powiecie przypada 73 innych szkół licealnych (114,78 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 100,74 (34856 uczniów na 346 placówek).

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język angielski ustny podstawowy 30,40 % -
język angielski pisemny podstawowy 48,70 % -
matematyka pisemny podstawowy 6 31,30 % -
język polski pisemny podstawowy 6 42,20 % -
język polski ustny podstawowy 6 55,00 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język angielski ustny podstawowy 30,40 % 67 (z 78) 67 (z 78) 67 (z 78) 310 (z 352)
język angielski pisemny podstawowy 48,70 % 58 (z 78) 58 (z 78) 58 (z 78) 251 (z 356)
matematyka pisemny podstawowy 31,30 % 53 (z 79) 53 (z 79) 53 (z 79) 237 (z 367)
język polski pisemny podstawowy 42,20 % 63 (z 79) 63 (z 79) 63 (z 79) 277 (z 366)
język polski ustny podstawowy 55,00 % 51 (z 79) 51 (z 79) 51 (z 79) 290 (z 365)

Mapa

liceum