Gminne Przedszkole W Piątku


Najważniejsze informacje - Gminne Przedszkole W Piątku

Patron Jan Paweł II

Adres Gminne Przedszkole W Piątku

Szkolna 1
Miejscowość Piątek
Kod pocztowy 99-120
Gmina Piątek
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Gminne Przedszkole W Piątku

247221067
Regon 10053510000000
Organ prowadzący Gmina

Gminne Przedszkole W Piątku znajduje się w miejscowości Piątek pod adresem Szkolna 1. Numer tel. do przedszkola to 247221067. Fax: 247221067. Placówka przedszkolna mieści się na terytorium gminy Piątek, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest gmina. Stronę internetową jednostki przedszkolnej odwiedzimy pod adresem www.przedszkolepiatek.pl. Placówka przedszkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 10053510000000.

Do jednostek przedszkolnych uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w szczególnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją również oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla małych grup dzieci i tworzone są w miejscach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce była równa 146, z czego 69 stanowiły dziewczynki, a 77 stanowili uczniowie. W przedszkolu pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 8 na pełen etat oraz 1 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,06 nauczycieli. Stosunek nauczycieli zatrudnionych na pełen etat do nauczycieli pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 8. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 10 przedszkoli, a województwo łódzkie - 665. Na 651 uczniów w powiecie przypada 10 innych przedszkoli (65,1 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 75,95 (50510 przedszkolaków na 665 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Piątek: 3
  • w gminie Piątek: 4
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa