Ckp


Najważniejsze informacje - Ckp

Adres Ckp

KUTNOWSKA 19
Miejscowość Piątek
Kod pocztowy 99-120
Gmina Piątek
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Centrum Kształcenia Praktycznego
Uprawnienia publiczna

Telefon Ckp

243894105
Regon 47308628000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Ckp mieści się w miejscowości Piątek pod adresem KUTNOWSKA 19. Numer tel. do placówki to 243894105. Numer faksu: 243894105. Placówka mieści się na terenie gminy Piątek, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka znajduje się w rejestrze pod numerem 47308628000000.

W placówce pracuje łącznie 20 nauczycieli, z czego 5 na pełen etat oraz 15 w niepełnym wymiarze godzin. Stosunek pedagogów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 0,33. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 23 pozostałe placówki edukacyjne, a województwo łódzkie - 891. Na 284 uczniów w powiecie przypada 23 innych placówek edukacyjnych (12,35 na placówkę), a średnia w województwie to 8,98 (8005 kursantów na 891 placówek).

Mapa