Przedszkole W Zagłobie


Najważniejsze informacje - Przedszkole W Zagłobie

Adres Przedszkole W Zagłobie

Miejscowość Zagłoba
Kod pocztowy 24-313
Gmina Wilków
Powiat opolski
Województwo lubelskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna
Regon 43225226000000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole W Zagłobie mieści się w miejscowości Zagłoba pod adresem . Placówka przedszkolna funkcjonuje na terytorium gminy Wilków, powiat opolski , województwo lubelskie. Organem prowadzącym jest gmina. Jednostka przedszkolna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 43225226000000.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych okolicznościach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obligatoryjnym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały wychowania przedszkolnego do których uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przygotowane są dla małych grup dzieci i uruchamia się je w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku łączna ilość uczniów pobierających edukację w placówce to 54, z czego 27 to dziewczynki, a 27 stanowili uczniowie. Powiat opolski ma zarejestrowane 9 przedszkoli, a województwo lubelskie - 556. Na 854 uczniów w powiecie przypada 9 innych przedszkoli (94,89 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 64,26 (35731 dzieci w wieku przedszkolnym na 556 placówek).

Mapa