Zsmr W Piątku Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Piątku


Najważniejsze informacje - Zsmr W Piątku Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Piątku

Patron im. Bohateróqw Walk nad Bzurą

Adres Zsmr W Piątku Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Piątku

Kutnowska 19
Miejscowość Piątek
Kod pocztowy 99-120
Gmina Piątek
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Zasadnicza szkoła zawodowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Zsmr W Piątku Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Piątku

243894100
Regon 47289324500000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Zsmr W Piątku Zasadnicza Szkoła Zawodowa W Piątku mieści się w miejscowości Piątek pod adresem Kutnowska 19. Numer tel. do szkoły zawodowej to 243894100. ZSZ mieści się na terenie gminy Piątek, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę internetową szkoły zawodowej znajdziemy pod adresem www.zsmrpiatek.szkolnastrona.pl. Szkoła zawodowa funkcjonuje w rejestrze pod numerem 47289324500000.

Zasadnicza szkoła zawodowa realizuje program edukacji w zakresie kształcenia ogólnego i praktycznego. W ZSZ przedmioty ogólne są realizowane tak jak w szkole licealnej i szkoła średniej o profilu technicznym, jednak wyłącznie w zakresie podstawowym. Uczeń zyskuje wiedzę i kwalifikacje na poziomie podstawowym z zakresu wszystkich przedmiotów ogólnych. Od 1 września 2012 w zasadniczych szkołach zawodowych można kształcić się w 76 zawodach. W każdym zawodzie w ZSZ nauka obejmuje trzy lata. W zależności od zawodu liczba kwalifikacji jest różna, co oznacza, że dany zawód może składać się z jednej, dwóch lub trzech kompetencji praktycznych do uzyskania przez kursanta. W zasadniczej szkole zawodowej największy nacisk kładzie się na kształcenie praktyczne. Stąd w ciągu trzech lat edukacji, praktyka obejmuje więcej niż 60% łącznego czasu przypisanego na naukę zawodu. Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawcy, w ośrodkach kształcenia praktycznego czy w trakcie warsztatów szkolnych. Szkołę o profilu zawodowym kończy się uzyskując tylko świadectwo jej ukończenia, bądź też dyplom potwierdzający umiejętności zawodowe, o ile słuchacz przystąpi do nieobowiązkowego sprawdzaniu zawodowego, odbywającego się przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Po zakończeniu szkoły o profilu zawodowym edukację można kontynuować w liceum ogólnokształcącym (uzupełniającym, nauka obejmuje dwa lata) lub w trzyletnim technikum uzupełniającym, jak również podwyższać swoje umiejętności praktyczne na dodatkowych kursach zawodowych.

Powiat łęczycki ma zarejestrowane 4 szkoły zawodowe, a województwo łódzkie - 116. Na 336 uczniów w powiecie przypada 4 innych szkół zawodowych (84 na placówkę), a średnia w województwie to 87,28 (10125 uczniów na 116 placówek).

Mapa