Szkoła Podstawowa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Piątku


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Piątku

Patron Marszałek Józef Piłsudski

Adres Szkoła Podstawowa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Piątku

Szkolna 1
Miejscowość Piątek
Kod pocztowy 99-120
Gmina Piątek
Powiat łęczycki
Województwo łódzkie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Piątku

247221195
Regon 00063181200000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Piątku mieści się w miejscowości Piątek pod adresem Szkolna 1. Numer telefonu do szkoły podstawowej to 247221195. Fax: 247221195. Jednostka szkolna znajduje się na terenie gminy Piątek, powiat łęczycki , województwo łódzkie. Organem zarządzającym jest gmina. Witrynę internetową placówki edukacyjnej odwiedzimy pod adresem http:/sppiatek.com. Placówka szkolna widnieje w rejestrze pod numerem 00063181200000.

Szkoła Podstawowa Im. Marszałka Józefa Piłsudskiego W Piątku uczy dziewczynki i chłopców w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w Polsce jest nakazana przepisami i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obligatoryjnie przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego testu koordynowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa typy świadectw szkolnych: promocyjne po pomyślnym  przejściu klas od I do V oraz zakończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Certyfikat ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wielkość A4 i znajduje się na niebieskim druku. Po zakończeniu edukacji podstawowej dzieci szkolne kontynuują kształcenie w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku całkowita ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 282, z czego 133 stanowiły uczennice, a 149 stanowili uczniowie. W szkole podstawowej jest zatrudnionych łącznie 24 nauczycieli, z czego 22 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 11. Powiat łęczycki ma zarejestrowane 22 szkoły podstawowe, a województwo łódzkie - 830. Na 3365 uczniów w powiecie przypada 22 innych szkół podstawowych (152,95 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 173,64 (144118 uczniów na 830 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Piątek: 3
  • w gminie Piątek: 4
  • powiat łęczycki: 35
  • województwo łódzkie: 1302

Mapa