Szkoła Podstawowa W Obrębie


Najważniejsze informacje - Szkoła Podstawowa W Obrębie

Adres Szkoła Podstawowa W Obrębie

43a
Miejscowość Obrąb
Kod pocztowy 06-300
Gmina Przasnysz
Powiat przasnyski
Województwo mazowieckie
Typ Szkoła podstawowa
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Podstawowa W Obrębie

297523438
Regon 00110682900000
Organ prowadzący Gmina

Szkoła Podstawowa W Obrębie znajduje się w miejscowości Obrąb pod adresem 43a. Nr tel. do szkoły to 297523438. Faks: 297523438. Jednostka szkolna działa na terenie gminy Przasnysz, powiat przasnyski , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Jednostka szkolna posiada wpis w rejestrze pod numerem 00110682900000.

Szkoła Podstawowa W Obrębie edukuje uczniów w wieku od 7 do 13 lat. Nauka w szkole podstawowej w naszym kraju jest obowiązkiem i składa się z nauki wczesnoszkolnej obejmującej klasy I do III oraz z drugiego etapu, czyli klas IV do VI. Dziewczynki i chłopcy z klas szóstych obowiązkowo przystępują do ogólnopolskiego zewnętrznego egzaminu organizowanego przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W szkole podstawowej występują dwa rodzaje certyfikatów szkolnych: promocyjne po ukończeniu klas od I do V oraz ukończenia szkoły podstawowej po klasie VI. Świadectwo ukończenia nauki w szkole podstawowej ma wymiar A4 i znajduje się na niebieskim dokumencie. Po ukończeniu edukacji podstawowej wychowankowie kontynuują naukę w szkołach ponadpodstawowych.

W 2013 roku łączna ilość dziewczynek i chłopców pobierających edukację w placówce to 41, z czego 20 to uczennice, a 21 to uczniowie. W szkole podstawowej pracuje łącznie 9 nauczycieli, z czego 5 w pełnym wymiarze godzin oraz 4 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,22 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 1,25. Powiat przasnyski ma zarejestrowane 31 szkół podstawowych, a województwo mazowieckie - 1700. Na 4002 uczniów w powiecie przypada 31 innych szkół podstawowych (129,1 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 198,57 (337574 uczniów na 1700 placówek).

Pod względem liczby wychowawców przypadających na jednego ucznia szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Obrąb: 1
  • w gminie Przasnysz: 2
  • powiat przasnyski: 29
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa