Gimnazjum Sportowe Gimbasket


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Sportowe Gimbasket

Adres Gimnazjum Sportowe Gimbasket

TORUŃSKA 72
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-414
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Sportowe Gimbasket

713252307
Strona
Regon 93083507000036
Organ prowadzący ROBERT KOŚCIUK

Gimnazjum Sportowe Gimbasket mieści się w miejscowości Wrocław pod adresem TORUŃSKA 72. Telefon do szkoły to 713252307. Faks: 713246936. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest osoba fizyczna - pracodawca. Stronę www gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gimbasket.edu.pl. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 93083507000036. Instytucja rejestracyjna dla Gimnazjum Sportowe Gimbasket to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie placówki gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w postaci odpowiedniego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 57, z czego 10 to gimnazjalistki, a 47 stanowili uczniowie. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych jednostek gimnazjalnych (182,31 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2007116.576.57
2010-0.346.026.02
2011-3.25.015.01
Rok Szkoła Gmina Powiat
20077.067.347.34
20105.037.947.94
20115.255.835.83

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum