Gimnazjum Nr 39


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 39

Patron rotmistrz Witold Pilecki

Adres Gimnazjum Nr 39

aleja Aleksandra Brucknera 12
Miejscowość Wrocław
Kod pocztowy 51-410
Gmina miasto Wrocław
Powiat Wrocław
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 39

717983771
Strona
Regon 93204837600000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 39 znajduje się w miejscowości Wrocław pod adresem aleja Aleksandra Brucknera 12. Telefon do szkoły to 717983771. Nr faksu: 717983771. Placówka gimnazjalna mieści się na terytorium gminy Wrocław, powiat Wrocław , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową gimnazjum odwiedzimy pod adresem www.gim39.wroc.pl. Jednostka gimnazjalna widnieje w rejestrze pod numerem 93204837600000.

Nauka w placówce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki sprawdzianu umiejętności są oceniane przez egzaminatorów wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie wiedzą czyje testy sprawdzają. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego dokumentu wychowankowie uzyskują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku olimpijczyk uzyskuje z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczących się w placówce wynosiła 349, z czego 172 to dziewczynki, a 177 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 37 nauczycieli, z czego 28 w pełnym wymiarze godzin oraz 9 na pół etatu. Na jednego ucznia przypada 0,11 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 3,11. Powiat wrocław ma zarejestrowane 75 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 13673 uczniów w powiecie przypada 75 innych gimnazjów (182,31 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 gimnazjalistów na 506 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Wrocław: 197
  • w gminie Wrocław: 197
  • powiat Wrocław: 197
  • województwo dolnośląskie: 1134

Mapa

gimnazjum