Gimnazjum W Rakowej


Najważniejsze informacje - Gimnazjum W Rakowej

Patron brak

Adres Gimnazjum W Rakowej

50
Miejscowość Rakowa
Kod pocztowy 38-535
Gmina Tyrawa Wołoska
Powiat sanocki
Województwo podkarpackie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum W Rakowej

134621190
Regon 37046515200000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum W Rakowej mieści się w miejscowości Rakowa pod adresem - 50. Numer tel. do gimnazjum to 134621190. Nr faksu: 134621190. Placówka gimnazjalna funkcjonuje na obszarze gminy Tyrawa Wołoska, powiat sanocki , województwo podkarpackie. Organem zarządzającym jest gmina. Placówka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 37046515200000.

Edukacja w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty sprawdzianu umiejętności są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie wiedzą czyje testy poddają ocenie. Rezultaty egzaminu w formie stosownego dokumentu gimnazjaliści uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji uczeń osiąga z danej części testu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnie osiągalnej puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku ogólna liczba gimnazjalistów pobierających naukę w placówce wynosiła 89, z czego 45 stanowiły gimnazjalistki, a 44 stanowili chłopcy. W gimnazjum pracuje łącznie 17 nauczycieli, z czego 7 w pełnym wymiarze godzin oraz 10 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,19 nauczycieli. Stosunek nauczających pracujących w pełnym wymiarze godzin do nauczających pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 0,7. Powiat sanocki ma zarejestrowane 21 gimnazjów, a województwo podkarpackie - 578. Na 3004 uczniów w powiecie przypada 21 innych placówek gimnazjalnych (143,05 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 120,2 (69477 gimnazjalistów na 578 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Rakowa: 1
  • w gminie Tyrawa Wołoska: 2
  • powiat sanocki: 44
  • województwo podkarpackie: 1039

Mapa

gimnazjum