Gimnazjum Specjalne Przy Dps


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Specjalne Przy Dps

Adres Gimnazjum Specjalne Przy Dps

58
Miejscowość Opolnica
Kod pocztowy 57-256
Gmina Bardo
Powiat ząbkowicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Specjalne Przy Dps

748171971
Strona
Regon 89109212400000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Gimnazjum Specjalne Przy Dps znajduje się w miejscowości Opolnica pod adresem 58. Telefon do szkoły to 748171971. Faks: 748171951. Jednostka gimnazjalna ma lokalizację na obszarze gminy Bardo, powiat ząbkowicki , województwo dolnośląskie. Organem nadzorującym jest powiat ziemski. Stronę www szkoły gimnazjalnej można odwiedzić pod adresem www.zss_opolnica.republika.pl. Gimnazjum posiada wpis w rejestrze pod numerem 89109212400000.

Nauka w szkole gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do egzaminu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez egzaminatorów powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takiej sytuacji wychowanek osiąga z odpowiedniej części testu maksimum możliwych punktów. Rezultat sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba wychowanków pobierających edukację w placówce wynosiła 16, z czego 2 stanowiły dziewczynki, a 14 to gimnazjaliści. Powiat ząbkowicki ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 1974 uczniów w powiecie przypada 13 innych szkół gimnazjalnych (151,85 na placówkę), a średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Mapa