Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Przy Dps


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Przy Dps

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Przy Dps

58
Miejscowość Opolnica
Kod pocztowy 57-256
Gmina Bardo
Powiat ząbkowicki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Przy Dps

748171971
Strona
Regon 02009904600000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy Przy Dps mieści się w miejscowości Opolnica pod adresem 58. Numer telefonu do placówki to 748171971. Faks: 748171951. Placówka ma lokalizację na terenie gminy Bardo, powiat ząbkowicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Witrynę internetową placówki można odwiedzić pod adresem www.zss_opolnica.republika.pl. Placówka funkcjonuje w rejestrze pod numerem 02009904600000.

W 2013 roku ogólna liczba wychowanków uczących się w placówce była równa 15, z czego 5 to słuchaczki, a 10 stanowili słuchacze. Powiat ząbkowicki ma zarejestrowane 26 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo dolnośląskie - 988. Na 89 uczniów w powiecie przypada 26 innych placówek edukacyjnych (3,42 na placówkę), a średnia w województwie to 9,39 (9275 kursantów na 988 placówek).

Mapa