Publiczne Gimnazjumim Im. Janusza Kusocińskiego W Przyłęku


Najważniejsze informacje - Publiczne Gimnazjumim Im. Janusza Kusocińskiego W Przyłęku

Patron Janusz Kusociński

Adres Publiczne Gimnazjumim Im. Janusza Kusocińskiego W Przyłęku

Fabryczna 7
Miejscowość Przyłęk
Kod pocztowy 57-256
Gmina Bardo
Powiat ząbkowicki
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Publiczne Gimnazjumim Im. Janusza Kusocińskiego W Przyłęku

748171593
Regon 89104814600000
Organ prowadzący Gmina

Publiczne Gimnazjumim Im. Janusza Kusocińskiego W Przyłęku znajduje się w miejscowości Przyłęk pod adresem Fabryczna 7. Telefon do szkoły to 748171593. Nr faksu: 748171593. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Bardo, powiat ząbkowicki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest gmina. Szkoła gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 89104814600000.

Pobieranie nauki w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki egzaminu w formie odpowiedniego dokumentu uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do egzaminu gimnazjalnego.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach olimpijczyk otrzymuje z danej części testu maksimum możliwych punktów. Wynik egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów pobierających naukę w placówce wynosiła 116, z czego 59 to uczennice, a 57 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 21 nauczycieli, z czego 9 na pełen etat oraz 12 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,18 nauczycieli. Stosunek lektorów pracujących w pełnym wymiarze godzin do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin wynosi 0,75. Powiat ząbkowicki ma zarejestrowane 13 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 1974 uczniów w powiecie przypada 13 innych placówek gimnazjalnych (151,85 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 153,38 (77610 uczniów na 506 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Przyłęk: 1
  • w gminie Bardo: 1
  • powiat ząbkowicki: 30
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-10.04-1
2006-0.59-1.3-0.59
20070.32-0.180.32
2008-1.53-1.21-1.53
2009-3.150.71-3.15
2010-2.29-0.15-2.29
2011-2.41-2.21-2.41
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-6.660.01-6.66
2006-4.78-1.63-4.78
2007-3.36-0.13-3.36
2008-2.96-2.81-2.96
2009-4.8-1.32-4.8
2010-8.8-1-8.8
2011-3.15-1.36-3.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa