Przedszkole Nr 97


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 97

Patron "Leśna Polanka"

Adres Przedszkole Nr 97

Twardowska 23
Miejscowość Warszawa
Kod pocztowy 01-810
Gmina miasto Warszawa
Powiat Warszawa
Województwo mazowieckie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 97

228341341
Regon 01252473900000
Organ prowadzący Gmina

Przedszkole Nr 97 znajduje się w miejscowości Warszawa pod adresem Twardowska 23. Numer telefonu do przedszkola to 228341341. Nr fax: 228341341. Jednostka przedszkolna ma lokalizację na obszarze gminy Warszawa, powiat Warszawa , województwo mazowieckie. Organem zarządzającym jest gmina. Stronę www jednostki przedszkolnej można znaleźć pod adresem www.p97.przedszkola.net.pl. Jednostka przedszkolna znajduje się w rejestrze pod numerem 01252473900000.

Do placówek przedszkolnych chodzą wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w specjalnych przypadkach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie uczęszczają dzieci 5 i 6-letnie nazywa się zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Wymienione jako dwie ostatnie postacie wychowania przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i powstają w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna ilość wychowanków uczęszczających na lekcje w placówce była równa 104, z czego 53 stanowiły dziewczynki, a 51 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 10 nauczycieli, z czego 8 na cały etat oraz 2 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,1 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących w pełnym wymiarze godzin do pedagogów pracujących nauczających na pół etatu to 4. Powiat warszawa ma zarejestrowane 664 przedszkola, a województwo mazowieckie - 1786. Na 41583 uczniów w powiecie przypada 664 innych przedszkoli (62,63 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 57,34 (102403 dzieci w wieku przedszkolnym na 1786 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Warszawa: 625
  • w gminie Warszawa: 625
  • powiat Warszawa: 625
  • województwo mazowieckie: 2257

Mapa