8szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - 8Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres 8Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Krasickiego 7
Miejscowość Reszel
Kod pocztowy 11-440
Gmina Reszel
Powiat kętrzyński
Województwo warmińsko-mazurskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon 8Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

897550012
Strona
Regon 28004559200000
Organ prowadzący Powiat ziemski

8szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Reszel pod adresem Krasickiego 7. Numer telefonu do placówki to 897550012. Numer fax: 897550344. Placówka mieści się na obszarze gminy Reszel, powiat kętrzyński , województwo warmińsko-mazurskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Stronę internetową placówki można odwiedzić pod adresem www.sosw.reszel.pl. Placówka figuruje w rejestrze pod numerem 28004559200000.

W 2013 roku ogólna ilość uczniów pobierających naukę w placówce była równa 9, z czego 5 to słuchaczki, a 4 to kursanci. Powiat kętrzyński ma zarejestrowane 30 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo warmińsko-mazurskie - 650. Na 195 uczniów w powiecie przypada 30 innych placówek edukacyjnych (6,5 na placówkę), a średnia w województwie to 6,91 (4493 uczniów na 650 placówek).

Mapa