Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi


Najważniejsze informacje - Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi

Adres Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi

GRABOWIECKA 15
Miejscowość Ostrowiec Świętokrzyski
Kod pocztowy 27-400
Gmina miasto Ostrowiec Świętokrzyski
Powiat ostrowiecki
Województwo świętokrzyskie
Typ Przedszkole
Uprawnienia publiczna

Telefon Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi

412477563
Regon 04000129600081
Organ prowadzący ZGROMADZ. SIÓSTR FRAN. RODZINY MARYI PROW. KRAKOW.

Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi mieści się w miejscowości Ostrowiec Świętokrzyski pod adresem GRABOWIECKA 15. Numer telefonu do przedszkola to 412477563. Nr fax: 412477563. Placówka przedszkolna znajduje się na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski, powiat ostrowiecki , województwo świętokrzyskie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Placówka przedszkolna widnieje w rejestrze pod numerem 04000129600081. Organ rejestracyjny dla Przedszkole Nr 1 Sióstr Rodziny Maryi to gmina.

Do placówek przedszkolnych kwalifikują się wychowankowie w wieku od trzeciego do szóstego roku życia, a w niektórych sytuacjach od 2 1/2 roku. Dzieci 5-letnie i 6-letnie są objęte obowiązkowym wychowaniem przedszkolnym. Oddziały przedszkolne gdzie chodzą dzieci 5 i 6-letnie nazywane są zerówkami. Oprócz przedszkoli istnieją także oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego. Dwie ostatnie formy kształcenia przedszkolnego przeznaczone są dla niewielkich grup dzieci i tworzone są w miejscowościach odległych od przedszkoli i szkół podstawowych.

W 2013 roku ogólna liczba uczniów uczących się w placówce wynosiła 134, z czego 69 to uczennice, a 65 to chłopcy. W przedszkolu pracuje łącznie 12 nauczycieli, z czego 9 na cały etat oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,09 nauczycieli. Stosunek nauczających nauczających w pełnym wymiarze godzin do pedagogów zatrudnionych na pół etatu to 3. Powiat ostrowiecki ma zarejestrowane 18 przedszkoli, a województwo świętokrzyskie - 329. Na 1718 uczniów w powiecie przypada 18 innych przedszkoli (95,44 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 63,01 (20730 przedszkolaków na 329 placówek).

Pod względem ilości wychowawców przypadających na jednego przedszkolaka szkoła zajmuje następujące miejsce:

  • w mieście Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • w gminie Ostrowiec Świętokrzyski: 25
  • powiat ostrowiecki: 51
  • województwo świętokrzyskie: 584

Mapa