Gimnazjum Nr 2


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Nr 2

Patron ks. Jan Twardowski

Adres Gimnazjum Nr 2

Sobieskiego 3
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum Nr 2

598456140
Strona
Regon 77126929700000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Nr 2 mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem Sobieskiego 3. Numer telefonu do szkoły to 598456140. Nr fax: 598456043. Szkoła gimnazjalna mieści się na obszarze gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem prowadzącym jest gmina. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej odwiedzimy pod adresem www.gimnazjum2slupsk.edupage.org. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 77126929700000.

Pobieranie nauki w szkole gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w ostatniej klasie gimnazjum. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia placówki gimnazjalnej. Wyniki testu są oceniane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty testowe są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje prace egzaminacyjne oceniają. Wyniki testu w postaci stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują około 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń uzyskuje z danej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia puli punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku całkowita liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce była równa 395, z czego 216 to uczennice, a 179 to gimnazjaliści. W gimnazjum pracuje łącznie 49 nauczycieli, z czego 36 na pełen etat oraz 13 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego wychowanka przypada 0,12 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do pedagogów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin wynosi 2,77. Powiat słupsk ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 2148 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (179 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,24 (69965 gimnazjalistów na 426 placówek).

Pod kątem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Słupsk: 36
  • w gminie Słupsk: 36
  • powiat Słupsk: 36
  • województwo pomorskie: 749

Mapa