Społeczne Gimnazjum W Słupsku


Najważniejsze informacje - Społeczne Gimnazjum W Słupsku

Adres Społeczne Gimnazjum W Słupsku

Szczecińska 94
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Społeczne Gimnazjum W Słupsku

598010031
Regon 77080116900044
Organ prowadzący mgr Paweł Krawiec

Społeczne Gimnazjum W Słupsku znajduje się w miejscowości Słupsk pod adresem Szczecińska 94. Numer telefonu do szkoły to 598010031. Nr faksu: 598010031. Gimnazjum znajduje się na terytorium gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem zarządzającym jest osoba fizyczna - pracodawca. Szkoła gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 77080116900044. Jednostka rejestracyjna dla Społeczne Gimnazjum W Słupsku to gmina.

Nauka w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie gimnazjum. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez naczelnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze testowe są poufne tak, że sprawdzający nie mają danych czyje prace egzaminacyjne sprawdzają. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu uczniowie uzyskują około 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu sprawdzianu umiejętności.

Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części sprawdzianu gimnazjalnego. W tym przypadku gimnazjalista osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksimum możliwych punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat słupsk ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 2148 uczniów w powiecie przypada 12 innych jednostek gimnazjalnych (179 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 164,24 (69965 uczniów na 426 placówek).

Mapa