Gimnazjum Niepubliczne "arka"


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Niepubliczne "Arka"

Adres Gimnazjum Niepubliczne "Arka"

PRZEMYSŁOWA 100
Miejscowość Słupsk
Kod pocztowy 76-200
Gmina miasto Słupsk
Powiat Słupsk
Województwo pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Niepubliczne "Arka"

598422562
Regon 22067330300000
Organ prowadzący ANDRZEJ PIETKIEWICZ

Gimnazjum Niepubliczne "arka" mieści się w miejscowości Słupsk pod adresem PRZEMYSŁOWA 100. Telefon do szkoły to 598422562. Nr fax: 598422562. Jednostka gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Słupsk, powiat Słupsk , województwo pomorskie. Organem nadzorującym jest osoba fizyczna - pracodawca. Placówka gimnazjalna znajduje się w rejestrze pod numerem 22067330300000. Organ rejestracyjny dla Gimnazjum Niepubliczne "arka" to gmina.

Kształcenie w jednostce gimnazjalnej obejmuje okres trwający trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem organizowanym w kwietniu w trzeciej klasie jednostki gimnazjalnej. Przystąpienie do sprawdzianu umiejętności jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Arkusze egzaminacyjne są poufne tak, że sprawdzający nie posiadają informacji czyje testy oceniają. Rezultaty egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych testem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części sprawdzianu gimnazjalnego. W takich okolicznościach wychowanek otrzymuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik sprawdzianu gimnazjalnego stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat słupsk ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo pomorskie - 426. Na 2148 uczniów w powiecie przypada 12 innych placówek gimnazjalnych (179 na placówkę), a średnia w województwie to 164,24 (69965 uczniów na 426 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2010-22.65-6.21-6.21
2011-26.16-7.62-7.62
Rok Szkoła Gmina Powiat
2010-28.53-8.43-8.43
2011-22.35-7.88-7.88

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa