Gimnazjum Katolickie


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Katolickie

Adres Gimnazjum Katolickie

Armii Krajowej 19
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia niepubliczna o uprawnieniach szkoły publicznej

Telefon Gimnazjum Katolickie

446476097
Strona
Regon 04002584200030
Organ prowadzący Parafia Najświętszego Serca Jezusowego

Gimnazjum Katolickie znajduje się w miejscowości Piotrków Trybunalski pod adresem Armii Krajowej 19. Nr tel. do gimnazjum to 446476097. Fax: 446476097. Jednostka gimnazjalna działa na obszarze gminy Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest organizacje wyznaniowe. Witrynę internetową szkoły gimnazjalnej znajdziemy pod adresem www.zsjb.szkolnastrona.pl. Jednostka gimnazjalna funkcjonuje w rejestrze pod numerem 04002584200030. Instytucja rejestrująca] dla Gimnazjum Katolickie to gmina.

Kształcenie w gimnazjum to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w trzeciej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia szkoły gimnazjalnej. Wyniki testu są sprawdzane przez sprawdzających wybranych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są poufne tak, że egzaminatorzy nie posiadają informacji czyje testy poddają ocenie. Wyniki sprawdzianu umiejętności w formie stosownego zaświadczenia gimnazjaliści uzyskują średnio 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Laureaci olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym zostają zwolnieni z danej części testu gimnazjalnego. W takiej sytuacji olimpijczyk osiąga z odpowiedniej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnej możliwej do osiągnięcia liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

Powiat piotrków trybunalski ma zarejestrowane 11 gimnazjów, a województwo łódzkie - 444. Na 2120 uczniów w powiecie przypada 11 innych jednostek gimnazjalnych (192,73 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 156,9 (69665 uczniów na 444 placówek).

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
201112-0.93-0.93
Rok Szkoła Gmina Powiat
201113.490.250.25

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa