Iii Liceum Ogólnokształcące W Piotrkowie Trybunalskim


Najważniejsze informacje - Iii Liceum Ogólnokształcące W Piotrkowie Trybunalskim

Patron Juliusz Słowacki

Adres Iii Liceum Ogólnokształcące W Piotrkowie Trybunalskim

Armii Krajowej 17
Miejscowość Piotrków Trybunalski
Kod pocztowy 97-300
Gmina miasto Piotrków Trybunalski
Powiat Piotrków Trybunalski
Województwo łódzkie
Typ Liceum ogólnokształcące
Uprawnienia publiczna

Telefon Iii Liceum Ogólnokształcące W Piotrkowie Trybunalskim

446472263
Strona
Regon 00020769800000
Organ prowadzący Miasto na prawach powiatu

Iii Liceum Ogólnokształcące W Piotrkowie Trybunalskim mieści się w miejscowości Piotrków Trybunalski pod adresem Armii Krajowej 17. Telefon do szkoły to 446472263. Numer fax: 446473605. Szkoła licealna działa na obszarze gminy Piotrków Trybunalski, powiat Piotrków Trybunalski , województwo łódzkie. Organem prowadzącym jest miasto na prawach powiatu. Stronę www liceum odwiedzimy pod adresem http://3lic.piotrkow.pl. Liceum widnieje w rejestrze pod numerem 00020769800000.

Uczniowie po ukończeniu nauki w trwającej trzy lata szkole gimnazjalnej mają możliwość wyboru pomiędzy trzyletnim liceum ogólnokształcącym, czteroletnim technikum lub trzyletnią zasadniczą szkołą zawodową.

Aby podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym, należy najpierw ukończyć gimnazjum i przystąpić do testu gimnazjalnego. Teraz profile w liceach ogólnokształcących dają możliwość nauki przedmiotów na poziomie rozszerzonym (liczba wynosi od 0 do 4 przedmiotów). Są także klasy dwujęzyczne, gdzie poszczególne przedmioty wykładane są w języku obcym. Wychowankowie z takich klas mają możliwość przystąpienia do matury dwujęzycznej. Po ukończeniu liceum, wychowanek może kształcić się w szkole policealnej lub na uniwersytecie (wymagane jest świadectwo dojrzałości). Absolwent, który ukończy liceum ogólnokształcące, będzie posiadał wykształcenie średnie.

W 2013 roku łączna liczba licealistów pobierających edukację w placówce to 584, z czego 369 stanowiły wychowanki, a 215 stanowili licealiści. W liceum pracuje łącznie 49 nauczycieli, z czego 34 w pełnym wymiarze godzin oraz 15 na pół etatu. Na jednego licealistę przypada 0,08 nauczycieli. Stosunek lektorów zatrudnionych na pełen etat do lektorów pracujących nauczających w niepełnym wymiarze godzin to 2,27. Powiat piotrków trybunalski ma zarejestrowane 27 liceów, a województwo łódzkie - 453. Na 2586 uczniów w powiecie przypada 27 innych licealnych szkół średnich (95,78 na placówkę), natomiast średnia w województwie to 89,52 (40552 licealistów na 453 placówek).

Pod kątem liczby nauczycieli przypadających na jednego ucznia szkoła plasuje się na następujących lokatach:

  • w mieście Piotrków Trybunalski: 31
  • w gminie Piotrków Trybunalski: 31
  • powiat Piotrków Trybunalski: 31
  • województwo łódzkie: 1302

Wyniki matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Liczba uczniów Wynik średni Zdawalność
język polski pisemny podstawowy 186 62,80 % -
matematyka pisemny podstawowy 186 79,20 % -
język niemiecki pisemny podstawowy 25 81,80 % -
język angielski pisemny podstawowy 161 83,70 % -

Ranking na podstawie wyniku średniego matur w 2013 roku

Przedmiot Rodzaj Poziom Wynik średni Wynik w mieście Wynik w gminie Wynik w powiecie Wynik w województwie
język polski pisemny podstawowy 62,80 % 2 (z 28) 2 (z 28) 2 (z 28) 45 (z 365)
matematyka pisemny podstawowy 79,20 % 2 (z 28) 2 (z 28) 2 (z 28) 18 (z 364)
język niemiecki pisemny podstawowy 81,80 % 1 (z 18) 1 (z 18) 1 (z 18) 16 (z 236)
język angielski pisemny podstawowy 83,70 % 2 (z 26) 2 (z 26) 2 (z 26) 30 (z 353)

Mapa