Gimnazjum Publiczne Im. A. Fredry W Pisarzowicach


Najważniejsze informacje - Gimnazjum Publiczne Im. A. Fredry W Pisarzowicach

Adres Gimnazjum Publiczne Im. A. Fredry W Pisarzowicach

Miejscowość Pisarzowice
Kod pocztowy 59-800
Gmina Lubań
Powiat lubański
Województwo dolnośląskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna
Regon 23084284400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum Publiczne Im. A. Fredry W Pisarzowicach mieści się w miejscowości Pisarzowice pod adresem . Jednostka gimnazjalna funkcjonuje na terenie gminy Lubań, powiat lubański , województwo dolnośląskie. Organem prowadzącym jest gmina. Placówka gimnazjalna posiada wpis w rejestrze pod numerem 23084284400000.

Edukacja w szkole gimnazjalnej to czas obejmujący trzy lata i kończy się ogólnopolskim testem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Podejście do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty testu są oceniane przez sprawdzających powołanych przez szefa Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że sprawdzający nie mają danych czyje testy sprawdzają. Rezultaty sprawdzianu umiejętności w formie odpowiedniego zaświadczenia uczniowie uzyskują ok. 1,5 miesiąca po podejściu do sprawdzianu umiejętności.

Zwycięzcy olimpiad przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym zostają zwolnieni z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego. W tym przypadku wychowanek uzyskuje z danej części egzaminu maksymalną ilość punktów. Wynik testu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej ilości punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba gimnazjalistów pobierających edukację w placówce wynosiła 109, z czego 51 stanowiły gimnazjalistki, a 58 stanowili chłopcy. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 16 nauczycieli, z czego 13 w pełnym wymiarze godzin oraz 3 na pół etatu. Na jednego wychowanka przypada 0,15 nauczycieli. Stosunek nauczycieli pracujących na pełen etat do lektorów zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin to 4,33. Powiat lubański ma zarejestrowane 12 gimnazjów, a województwo dolnośląskie - 506. Na 1777 uczniów w powiecie przypada 12 innych jednostek gimnazjalnych (148,08 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 153,38 (77610 dzieci w wieku gimnazjalnym na 506 placówek).

Pod względem ilości nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Pisarzowice: 1
  • w gminie Lubań: 4
  • powiat lubański: 32
  • województwo dolnośląskie: 1134

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-5.1-4.41-5.1
2006-5.41-1.8-5.41
2007-5.74-2.9-5.74
2008-1.25-1.57-1.25
2009-4.73-1.14-4.73
2010-6.98-3.33-6.98
2011-5.56-0.58-5.56
Rok Szkoła Gmina Powiat
2005-4.81-5.92-4.81
2006-3.68-3.82-3.68
2007-10.37-3.83-10.37
2008-6.37-3.16-6.37
2009-9.23-3.29-9.23
2010-5.21-4.45-5.21
2011-10.15-2.28-10.15

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa