Gimnazjum


Najważniejsze informacje - Gimnazjum

Patron Jan Kochanowski

Adres Gimnazjum

Szkolna 9
Miejscowość Cierpice
Kod pocztowy 87-165
Gmina Wielka Nieszawka
Powiat toruński
Województwo kujawsko-pomorskie
Typ Gimnazjum
Uprawnienia publiczna

Telefon Gimnazjum

566787993
Regon 87119124400000
Organ prowadzący Gmina

Gimnazjum mieści się w miejscowości Cierpice pod adresem Szkolna 9. Telefon do szkoły to 566787993. Numer faksu: 566787993. Szkoła gimnazjalna znajduje się na terenie gminy Wielka Nieszawka, powiat toruński , województwo kujawsko-pomorskie. Organem nadzorującym jest gmina. Placówka gimnazjalna figuruje w rejestrze pod numerem 87119124400000.

Edukacja w placówce gimnazjalnej trwa trzy lata i kończy się ogólnokrajowym egzaminem przeprowadzanym w kwietniu w ostatniej klasie szkoły gimnazjalnej. Przystąpienie do testu jest jednym z warunków ukończenia gimnazjum. Rezultaty egzaminu są sprawdzane przez sprawdzających oddelegowanych przez zwierzchnika Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Dokumenty egzaminacyjne są kodowane tak, że egzaminatorzy nie mają danych czyje prace egzaminacyjne poddają ocenie. Wyniki egzaminu w postaci stosownego dokumentu wychowankowie otrzymują średnio 1,5 miesiąca po przeprowadzeniu testu gimnazjalnego.

Zwycięzcy konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z przedmiotów objętych sprawdzianem gimnazjalnym są zwolnieni z danej części egzaminu gimnazjalnego. W takich okolicznościach uczeń osiąga z odpowiedniej części testu maksymalną ilość punktów. Rezultat egzaminu stanowi połowę maksymalnie osiągalnej liczby punktów rekrutacyjnych do szkół ponadgimnazjalnych.

W 2013 roku łączna liczba uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 112, z czego 47 stanowiły uczennice, a 65 stanowili gimnazjaliści. W gimnazjum jest zatrudnionych łącznie 18 nauczycieli, z czego 10 w pełnym wymiarze godzin oraz 8 w niepełnym wymiarze godzin. Na jednego gimnazjalistę przypada 0,16 nauczycieli. Stosunek pedagogów nauczających na pełen etat do lektorów pracujących nauczających na pół etatu to 1,25. Powiat toruński ma zarejestrowane 17 gimnazjów, a województwo kujawsko-pomorskie - 422. Na 3100 uczniów w powiecie przypada 17 innych gimnazjów (182,35 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 154,3 (65113 uczniów na 422 placówek).

Pod względem liczby nauczycieli przypadających na jednego gimnazjaliste szkoła zajmuje następujące lokaty:

  • w mieście Cierpice: 2
  • w gminie Wielka Nieszawka: 3
  • powiat toruński: 43
  • województwo kujawsko-pomorskie: 774

Zrównane wyniki egzaminu gimnazjalnego

Rok Szkoła Gmina Powiat
20053.54-1.433.54
20062.950.732.95
20078.171.158.17
20089.2-0.029.2
20095.511.635.51
20109.030.389.03
20116.72-0.76.72
Rok Szkoła Gmina Powiat
20051.08-2.71.08
20065.46-0.265.46
20073.62-0.243.62
20085.18-0.215.18
20093.76-0.993.76
20104.14-0.244.14
20110.55-1.750.55

Źródło: pwe.ibe.edu.pl

Mapa

gimnazjum