Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy


Najważniejsze informacje - Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Adres Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

Wyspiańskiego 2
Miejscowość Kłodzko
Kod pocztowy 57-300
Gmina miasto Kłodzko
Powiat kłodzki
Województwo dolnośląskie
Typ Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
Uprawnienia publiczna

Telefon Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy

748673631
Regon 02036300000000
Organ prowadzący Powiat ziemski

Szkoła Specjalna Przysposabiająca Do Pracy znajduje się w miejscowości Kłodzko pod adresem Wyspiańskiego 2. Numer telefonu do placówki to 748673631. Numer faksu: 748673631. Placówka funkcjonuje na terytorium gminy Kłodzko, powiat kłodzki , województwo dolnośląskie. Organem zarządzającym jest powiat ziemski. Placówka widnieje w rejestrze pod numerem 02036300000000.

W 2013 roku łączna ilość uczniów uczęszczających na lekcje w placówce wynosiła 6, z czego 2 to uczennice, a 4 to kursanci. Powiat kłodzki ma zarejestrowane 77 pozostałych placówek edukacyjnych, a województwo dolnośląskie - 988. Na 403 uczniów w powiecie przypada 77 innych placówek edukacyjnych (5,23 na placówkę), z kolei średnia w województwie to 9,39 (9275 wychowanków na 988 placówek).

Mapa